1. ในการสร้างไอเทม สามารถทำการสร้างได้โดยไปหา NPC Blacksmith ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ )

2. เลือก "Item Production"

 

 


3. จะเข้าสู่หน้าต่างการสร้างไอเทม ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่

 

 


4. เลือกชนิดของไอเทมที่ต้องการจะสร้าง จะมีรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายระบุไว้

 

 


5. กดปุ่ม "สร้าง"

 

 


6. จะมีการบอกอัตราความสำเร็จ รวมถึงค่าใช้จ่าย หากยืนยันให้กดปุ่ม "สร้าง"

 

 

 


7. ไอเทม "สำเร็จ"