ของรางวัลประเภททั่วไป

1. ท่านสามารถทำการเช็คกล่องจดหมาย (Mail) ได้โดยไปคุยกับ NPC กล่องจดหมาย ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์  )

2. หากมีจดหมายเข้ามา จะขึ้นสัญลักษณ์ ดังรูป

 

 


3. เลือก "Open Mailbox"

 

 


4. เลือกจดหมาย (Mail) ที่ต้องการ

 

 


5. หากต้องการรับของรางวัล ให้กดปุ่ม "เรียกคืน"

 

 


6. ของรางวัลจะเข้าช่องเก็บของในตัวละคร ในแถบ "ทั่วไป"

 
ของรางวัลประเภท Cash Item


1. หากมีของขวัญเข้ามา จะขึ้นสัญลักษณ์ ปรากฏ

2. กดสัญลักษณ์ "Cash Shop" หรือกดปุ่ม "F11"

 

 


3. กดที่ปุ่ม "Gift Box"

 

 


4. จะพบรายการของขวัญที่เข้ามา

 

 


5. หากต้องการรับของรางวัล ให้กดปุ่ม "รับของขวัญ"

 

 


6. ของรางวัลจะเข้าช่องเก็บของในตัวละคร ในแถบ "CC"