ดันเจี้ยน "Chaos Breaks" เป็นดันเจี้ยนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับ "Cerberus Nest Hell Mode" ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งดันเจี้ยนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทาย และมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเอง ซึ่งภายในดันเจี้ยน "Chaos Breaks" ก็ประกอบไปด้วยดันเจี้ยนย่อย ดังนี้

- Chaos Break Kamala (สำหรับเลเวล 24) จะมีโอกาสได้รับไอเทม ดังนี้

   - Fragment of Faint Technique

   - วัตถุดิบในการสร้าง

- Chaos Break Bairra (สำหรับเลเวล 32) จะมีโอกาสได้รับไอเทม ดังนี้

   - Fragment of Subtle Skills

   - วัตถุดิบในการสร้าง

วิธีการเข้า "Chaos Breaks"

1. เดินทางไปยังแผนที่ "Saint Haven"

2. ไปยังด้านบนของแผนที่ แล้วออกประตู "สวนแห่งการก่อสร้าง"

 
 


3. ในการเข้า "Chaos Breaks" จำเป็นต้องมีไอเทม "Key of Dimensional Box" โดยสามารถหาได้จากการลงดันเจี้ยนระดับ "Abyss" 


4. สามารถเข้า "Chaos Breaks" ได้ 7 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะทำการ Reset ในวันเสาร์ เวลา 09.00 น.