"Manticore Nest" เป็น Nest ใหม่ที่มาพร้อมกับแพทช์ขยายเลเวลเป็น 40 เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์รวมถึงบอสสิงโตดำ เมื่อผ่านได้แล้วจะมีโอกาสได้รับไอเทม ดังนี้

- วัตถุดิบไอเทมเซ็ท Manticore

- Pure Devil's Crystal

- Upgrade Seal Plate

- Comet Dust

- Sun's Park


วิธีการเข้า "Manticore Nest"

1. เดินทางไปยังแผนที่ "Saint Haven"

2. ไปยังด้านบนของแผนที่ แล้วออกประตู "สวนแห่งการก่อสร้าง"

 
 

3. ในการเข้า "Manticore Nest" จำเป็นต้องมีไอเทม "Nest Entry Ticket" ด้วย ที่สามารถหาได้จากการลงดันเจี้ยนระดับ "Abyss"

 


6. ในการเข้า "Manticore Nest" มีโอกาสจะได้รับวัตถุดิบสำหรับทำอาวุธ และเครื่องป้องกันเซ็ท Manticore

การเปรียบเทียบอาวุธ และเครื่องป้องกันเซ็ท Manticore ระหว่าง +7 และ +12