เพื่อนๆ สามารถทำการเปลี่ยนชื่อตัวละครได้โดยใช้ไอเทม "Character Name Change Card" ซึ่งสามารถซื้อได้จาก Cash Shop ในราคา ราคา 35,000 Cash Points 

 

วิธีการเปลี่ยนชื่อตัวละคร

1. กดคลิกขวาที่ไอเทม "Character Name Change Card"

2. จะปรากฏหน้าต่างให้ทำการใส่ชื่อตัวละครใหม่ที่ท่านต้องการ

 

 

 

4. กดปุ่ม "ตกลง" เมื่อยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมได้ภายใน 7 วัน

  

 

5. หากชื่อตัวละครซ้ำกับตัวละครอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ดังรูป